Basisprincipes voor een efficiënt webdesign

Websites zijn een belangrijk onderdeel van ons online leven. Of het nu gaat om informeren of entertainment, gaming of shopping, sociale contacten of allerhande zakelijke toepassingen, websites zijn de poort tot een brede waaier aan activiteiten. Daarom is het belangrijk om bij het ontwerp van een website goed na te denken over het doel, de te gebruiken middelen en alles wat verder een website succesvol kan maken. En wel met de ogen van de gebruikers, want zij zullen uiteindelijk bepalend zijn voor het succes van een website. In dit artikel zullen we een aantal belangrijke uitgangspunten toelichten en lees vooral ook mijn tips om een blog te ontwerpen.

Houd het doel voor ogen

Een website moet invulling geven aan de behoeften van de gebruikers. Of het nu gaat om informeren, aanzetten tot activiteiten of zakelijke transacties, bij ieder onderdeel en op elke pagina moet onmiddellijk duidelijk zijn wat het de voor de gebruiker betekent en hoe het doel van de gebruiker kan worden bereikt. Dit moet effectief gecommuniceerd worden via overzichtelijke, goed gestructureerde en makkelijk leesbare teksten, die rekening houden met de wijze waarop gebruikers webteksten tot zich nemen, bijvoorbeeld zoals onderzoekers hebben aangetoond belangrijke boodschappen linksboven en rechtsonder een pagina.

Kijk en voel

Niet alleen teksten zijn belangrijk voor een website, ook kleuren en afbeeldingen zijn bepalend voor de gebruikerservaring. Afhankelijk van het beoogde effect van een pagina kan worden gekozen voor een rustgevend gebalanceerd palet of voor een sprekende kleur die stimuleert tot actie. Foto’s en infographics kunnen zeer effectief zijn om met minimale middelen een boodschap effectief te communiceren, maar houd wel rekening met de invloed op de laadtijd van een pagina. Een overzichtelijke lay-out met duidelijke kolommen en vlakken leiden tot een gebalanceerd beeld en geven de gebruiker de gelegenheid de boodschap tot zich te nemen en ondersteunen daarmee het doel van een pagina.

Navigatie

Gebruikers moeten snel (binnen 3 klikken) kunnen terechtkomen op de plek waar ze moeten zijn en overzicht behouden op welk deel van een website ze zich bevinden. Een duidelijke paginahiërarchie, ondersteund door een “broodkruimel” en knoppen op de pagina’s met duidelijke bestemmingen zijn de instrumenten om dat te realiseren.

Gebruik op mobiele apparaten

Tendens is dat online verkeer zich steeds meer afspeelt op smartphones en tablets. Dit heeft effect op de wijze waarop een website overkomt op een gebruiker. Houd daarom rekening met verschillende schermformaten of maak een aparte site voor mobiele apparaten.

Als je bovenstaande ontwerpuitgangspunten in gedachten houdt is het niet moeilijk om een nieuwe website te maken of een bestaande website aan te passen om je online doelen te bereiken!